Ville Schottenius
Jag är en 56:a med civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Göteborg.

Min yrkesmässiga erfarenhet har jag i första hand fått inom små och medelstora företag. Jag har ofta används i uppbyggnads- eller förändringsfaser, när bolag har haft problem med lönsamhet och vid utarbetande och implementering av nya affärsstrategier.

Jag har stor erfarenhet av att hantera och förädla varumärken och hela bolag. Eftersom jag har arbetat i de flesta leden både som köpare och säljare, har jag en stor förståelse av de olika ledens problem och möjligheter. Jag anses ha ett logiskt tänkande, är driven och bra på att se helheter. Har ett strategiskt perspektiv och en kommersiell läggning.

Är medlem i Styrelsepoolen och StyrelseAkademien.